Låt oss hjälpa er att göra ert arbete både roligare och mindre tidskrävande

Vill ni göra delar av/ hela rekryteringsprocessen själv? Vad innehåller en bra rekryteringsprocess? Låt oss hjälpa er att göra ert arbete både roligare och mindre tidskrävande. En rekrytering ska gå så smidigt som möjligt men också med säkerställd kvalitet. Oavsett varför och i vilken omfattning ni behöver hjälp i er rekryteringsprocess finns vi här för er.

Kontakta oss »

Följande tjänster kan vi hjälpa dig med när du väljer att göra rekryteringen själv

Förstudie/ kravprofil

Avgörande för att lyckas med en rekrytering är att göra ett gediget förarbete. Vi hjälper er med detta. Här tittar vi närmare på er som företag dvs nuläge, framtidsvisioner, företagskultur, ledarskap samt kravprofil. Varje del i förstudien bidrar till att hitta rätt medarbetare för just er.

Annonsering

Vill du förenkla arbetet med att starta upp rekryteringen? Är det viktigt att nå ut till rätt kandidater? Vi har ett upparbetat samarbete med flertalet annonseringskanaler. Hitta rätt annonsering form för respektive rekrytering är något vi dagligen arbetar med. Detta gör att du får bättre ekonomi i din annonsering samt kan arbeta mer flexibelt.

Hantering av ansökningar

Tycker du att det är en utmaning att hantera alla ansökningar vid en rekrytering samtidigt som det dagliga arbetet skall fortgå? Detta är något som vi ofta får höra av våra kunder. Vi hjälper er gärna med hanteringen av ansökningarna i rekryteringsprocessen.

  1. När en kandidat söker en tjänst hos er registreras detta automatiskt i vårt rekryteringssystem under ert projekt. Ni är trygga med att samtliga ansökningar hanteras utifrån gällande lagstiftning. Kandidaterna får direkt ett meddelande om att de nu är med i rekryteringsprocessen för aktuell tjänst.
  2. Ni har tillgång till alla kandidater och bearbetar ansökningarna löpande under processen.
  3. Alla kandidater i processen får relevant samt löpande återkoppling av oss. Detta är viktigt inte bara för en god kandidatupplevelse utan också för ert varumärke.

Kontakta oss »

Referenstagning

Vad är viktigt att fråga vid ett referenssamtal? Hur många referenser ska man ringa? Hur många referenser hinner vi ringa? Vi hjälper er med referenssamtalen där vår rekommendation är att kontakta minst tre referenser. Våra referenssamtal har en god struktur och innehåller en gedigen frågeställning. Referenskontrollen skall säkerställa den bild som ni har fått av kandidaten.

Tester

Vi erbjuder er olika testverktyg relevant för rollen. Fördjupning sker kring kandidatens kompetenser, egenskaper samt motivation och drivkraft. Här får ni tips på hur ni kan motivera och leda kandidaten framöver utifrån dennes profil.

Bakgrundskontroll

Dagens samhälle ställer högre krav på oss som individer vilket medför fler utmaningar och risker. Vi ser alltmer vikten av att man som företag adderar sina rekryteringar med en bakgrundskontroll. Här tittar man närmare på den juridiska samt ekonomiska delen kring kandidaten.

Onboarding

Är er organisation väl förberedd för er nya medarbetare? Som företag lägger man ofta mycket tid och pengar på att hitta rätt medarbetare. Många arbetsgivare prioriterar inte att skapa ett introduktionsprogram för den nya medarbetaren. Detta är helt avgörande för att det nya samarbetet ska få en bra start och dessutom bli långvarigt. Oavsett om du inte har tid att göra ett sådant eller vet vad det ska innehålla hjälper vi dig. Vi pratar gärna mer om detta!

Kontakta oss »