Struktur, tidsplan och effektiva processer

Det kan finnas olika anledningar till varför man behöver ta hjälp vid en rekrytering. En rekryteringsprocess är alltid tidskrävande för verksamheten. Det dagliga arbetet skall fortgå samtidigt som en ny medarbetare ska rekryteras. Oavsett varför och i vilken omfattning ni behöver hjälp finns vi här för er. En rekryteringsprocess hos oss utgår alltid utifrån ert behov. Dock finns det olika delar i processen som bör vara med för att säkerställa kvalitén.

En rekrytering ska gå så smidigt som möjligt. Därför är det viktigt med struktur, tydliga etappmål, vettiga tidsplaner och effektiva processer. Här är några av våra vanligaste processer.

Kontakta oss »

Hel process med search

Vi tar hand om hela rekryteringsprocessen från uppstart tills dess att ni kan signera ett avtal med en slutkandidat. Arbetet genomförs alltid utifrån en tidsplan. Ni väljer själva hur delaktiga ni vill vara i processen. Dock kommer det att krävas att ni i samband med uppstarten av rekryteringsprocessen är involverade, för att uppnå bästa möjliga resultat.

Avgörande för att lyckas med en rekrytering är att ha god kunskap om er som företag. Vi gör alltid en förstudie där man tittar närmare på nuläge, framtidsvisioner, företagskultur, ledarskap samt kravprofil. Varje del i förstudien bidrar till att hitta rätt medarbetare för just er.

Idag har vi en arbetsmarknad som är positiv för den arbetssökande dvs det är ”kandidatens marknad”. Vi ser att kandidaterna har allt fler arbeten att välja på och många av de personer vi letar efter är inte aktivt ute och söker nytt arbete. En stor del numera i våra rekryteringsprocesser är därför att själva söka upp och attrahera kandidater.

Start UP

När det är aktuellt att göra delar av en process själv kan en StartUp vara ett bra alternativ. Vi hjälper till att göra en förstudie med tillhörande kravprofil och annonsering samt gör ett första urval. Ni tar sedan över och avslutar rekryteringen själva.

Second Opinion

Har ni en egen kandidat i ert eget nätverk alternativt en medarbetare som vill ta nästa steg i karriären? Då kan det vara aktuellt med en Second Opinion där vi gör en oberoende bedömning. Vi går igenom kravprofilen, genomför en kompetensbaserad intervju, tester och bakgrundskontroll. Syftet är att säkerställa att kandidaten har rätt profil för den aktuella rollen.

Kontakta oss »